logo
Gemeente
Amsterdam

Verkiezing: De Verenigde Straten van Amsterdam

Juryrapport Verkiezing meest Verenigde Straten van Amsterdam

40 initiatieven hebben zich ingeschreven voor de verkiezing van meest Verenigde Straat van Amsterdam. De jury is onder de indruk van alle straten, pleinen, hofjes, buurten en tuinen die zich hebben ingeschreven voor de verkiezing van meest verenigde straat van Amsterdam. Zij heeft bijzonder veel waardering voor de inzet van alle Amsterdammers en beschouwt de verkiezing als een manier om alle initiatieven in het zonnetje te zetten. 

De jury vond het een lastige taak om 5 genomineerden te kiezen uit de lijst omdat zij van mening zijn dat alle inzet van Amsterdammers voor hun stad waardering verdient. En hoe verhoudt een jury uitspraak zich tot het democratiseringsprincipe “de meeste stemmen gelden”. Voor de jury was het aantal likes via de website een extra element, maar niet doorslaggevend. Uiteindelijk zijn de initiatieven die het hoogste scoorden op maatschappelijke impact, verbinding brengend in de samenleving, originaliteit en samenwerken met partners genomineerd. 

Voor de straat met het meest aantal likes op de website is een publiekswinnaar benoemd. 

De jury heeft de ingeschreven straten, pleinen, hofjes, tuinen en buurten bekeken aan de hand van de criteria:

  • Bereikt maatschappelijk resultaat
  • Betrokkenheid van bewoners bij het initiatief
  • Samenwerking met partners

 

Genomineerd voor meest Verenigde straat van Amsterdam zijn:

Tom Schreursweg

Kinderen van de fruittuin willen een plek waar zij met hun ouders fruit kunnen plukken en genieten van de natuur. Namens 30 kinderen van de kinderpersbureaus in Nieuw West nomineren zij de fruittuin van West omdat zij graag een voedselbos willen, zodat zij gezond, biologisch en betaalbaar fruit kunnen eten ipv dat zij naar de voedselbank moeten. In overleg met boer Wil hebben zij dit initiatief ingediend.

De jury is bijzonder gecharmeerd van het initiatief omdat het door jonge kinderen is bedacht. Heel goed om op zo jonge leeftijd al te beginnen met gezond eten en zelf initiatief nemen. Mooi dat de kinderen al eerste contacten en afspraken voor samenwerking met de boer hebben gelegd.

 

Czaar Peterstraat

Goed wonen en winkelen. In de laatste 20 jaar is de Czaar Peterstraat sterk verbeterd en opgeknapt. In 2015 is de straat verkozen tot leukste winkelstraat van Nederland. Ondernemers hebben zich verenigd in een BIZ. Van een achterstand straat tot een straat waar het gentrificatie op de loer ligt. In 2017 hebben bewoners en ondernemers gezamenlijk een identiteit en gemeenschappelijk waardes bedacht. Nu werken zij gezamenlijk aan een goed leven plan. Dat gaat over betaalbaar wonen, over acceptabele huren van bedrijfsruimtes en het organiseren van sociale, economische en duurzame activiteiten. Bewoners en ondernemers voelen zich steeds meer eigenaar van de straat en nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid. 

De jury wil deze straat nomineren omdat de Czaar Peterstraat erin geslaagd is – door creatief ondernemerschap en door activiteiten van bewoners - van een zeer onaangename straat een hele leuke straat te worden. Dat maximaal winstbejag geen uitgangspunt is in deze straat, maar beter en meer samenwonen en – werken, duurzaamheid en eerlijke kansen. Vooral in een gebied in stadsdeel Centrum waar redelijke huur- en koopprijzen,  onder druk staan is het gezamenlijk (vechten)  krachten bundelen tegen deze ontwikkeling de nomimatie waard. De jury ziet de ontwikkeling van deze commons met belangstelling tegemoet. 

 

Zandpad – Driemond

Het zandpad in Driemond organiseert met bewoners verschillende activiteiten om de sociale cohesie en onderlinge verbinding te versterken. Net zoals in veel buurten organiseren zij burendagen, bollenplantdag, een Pinksterpicknick en Straatschoonmaak. Wat bijzonder is, is dat zij als bewonersgroep zich actief bezig houden met de serieuze invullingen van het plan voor Groot Onderhoud, wat over 2 jaar gaat starten op het Zandpad. Hiervoor hebben zij het Zandpad van mijn Vader opgericht. 

De jury vind het Zandpad in Driemond een verenigde straat omdat zij zich naast de burenactiviteiten ook inspannen voor de planvorming openbare ruimte van de straat. Daarmee nemen zij verantwoordelijkheid en brengen eigenaarschap voor hun toekomstige straat tot uitdrukking. Hiervoor hebben zij al een alternatief plan bij de gemeente gepresenteerd en werken zij verder samen aan realisatie van dat plan. Een voorbeeld van hoe de samenleving en overheid op basis van gelijkwaardigheid kan samenwerken aan de stad van de toekomst. 

 

Natuurlijk IJburg

Natuurlijk IJburg is een beweging van Verenigde Straten op IJburg om gezamenlijk te werken aan IJburg schoner, gezelliger, groener, duurzamer en socialer. Verschillende thema’s komen aan de orde in de activiteiten en projecten die zij uitvoeren; die gaan over het schoon houden van de buurt, vergroenen van straten, zoals de Ben van Meerendonkstraat en het samenwerken aan duurzame energie. Zij werken ook samen met de gemeente aan het nieuwste eiland van de buurt, Strandeiland. 

De jury heeft bijzonder waardering voor de volharding en energie waarmee de trekkers van bewoners van IJburg al jarenlang werken aan verbetering van hun straten, pleinen, buurten en eilanden. En dat is nog lang niet af en vergt nog steeds veel doorzettingsvermogen, ook in de toekomstige gebiedsontwikkelingen. Met deze nominatie uiten wij onze waardering voor deze inzet van Natuurlijk IJburg. Ook uit dit project blijkt hoe waardevol en van betekenisvol de verbinders van Amsterdam zijn in het betrekken van de samenleving bij hun eigen buurt  en stad. Met deze nominatie spreekt de jury haar waardering uit voor al die personen die zich inzetten en een belangrijk sleutelfiguur zijn in de stad. 

 

Javaplein

Alle kleuren Oost wordt georganiseerd op het Javaplein en verbindt op die plek diverse gemeenschappen met elkaar. 7 jaar geleden kwamen bewoners uit de Indische buurt bijeen om te zien hoe 4 mei een meer inclusieve herdenking zou kunnen worden. Vanaf die tijd zijn diverse gemeenschappen met elkaar verbonden tijdens belangrijke bijeenkomsten en ontmoetingen door het jaar heen, zoals Keti Koti, Gay Pride Oost, Iftar met een roze randje. 

De jury heeft bewondering voor de manier waarop de initiatiefnemers erin slagen om in een super-diverse buurt mensen bij elkaar te krijgen tijdens belangrijke ontmoetingen en waar respect is voor elkaar achtergronden en overtuigingen. Dit initiatief is een voorbeeld van hoe inclusiviteit vorm kan krijgen en hoe mensen verbonden worden die niet vanzelfsprekend met elkaar om zouden gaan. Dit thema is één van de moeilijkste uitdagingen van Amsterdam en worden in dit project verwezenlijkt en is daarmee een voorbeeld voor alle Amsterdammers en buurten dat het kan!

 

Publiekslikes winnaar

De jury wil het initiatief met de meeste publiekslikes via de website belonen met een eervolle vermelding. Dat is het initiatief van de Groene Longen (Schellingwouderscheg) met 594 likes.

 

Opgesteld op 7 november 2019 door Loes Leatemia, secretaris van de jury. 

 

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteAnnuleren