logo
Gemeente
Amsterdam

Verkiezing: De Verenigde Straten van Amsterdam

De like-periode is afgelopen

Stemmen

0
0
0

Status

Het is niet meer mogelijk om deze straat nog te liken.

De Tuinen van Lutkemeer (Etnastraat)

Door: Alies Fernhout
29 oktober 2019

De gezamenlijke aanleg en beheer van (gemeenschappelijke) tuinen in de Amsterdamse Lutkemeerpolder.

Op 30 maart 2019 zijn de Tuinen van Lutkemeer geopend. Deze zonnige dag zijn we gestart met de aanleg van (gemeenschappelijke) tuinen. Iedereen was van harte welkom en de groep tuinierders groeide gedurende het seizoen.

Elk weekend waren de tuinen geopend om zelf een eigen moestuin te beginnen, mee te helpen aan de gezamenlijke tuin of de voorzieningen op land, of gewoon even van de rust en het uitzicht te genieten. 

Met zijn allen hebben we het project vanaf de grond af aan opgebouwd, uitgebreid en onderhouden. We hebben de grond klaar gemaakt, groente, fruit en bloemen ingezaaid, bomen geplant, een kruidentuin aangelegd en de algemene voorzieningen gebouwd zoals de centrale tent met bar, keuken, een waterpomp en -opslag, een ecotoilet, materiaalopslag, paden en een gezellige zitplek. Naast klusdagen was er een paasbrunch voor de buurt met live muziek en waren er informatiebijeenkomsten.
Het eerste jaar van de Tuinen van Lutkemeer is afgerond met een oogstfeest
Volgend voorjaar 2020 willen wij de Tuinen van Lutkemeer weer openen voor het volgende seizoen. Speerpunten voor het volgende seizoen is om naast de reguliere activiteiten meer mogelijkheden te scheppen voor educatie voor zowel lagere school als mbo opleiding zoals het nabijgelegen Wellant-college.

Met buurtbewoners hebben wij gezamenlijk prachtige moestuinen en kleurige bloementuinen aangelegd. Werkelijk alles wat we in de grond zaaiden groeide en bloeide in de zeer vruchtbare grond.

 “Er kwamen mensen uit de Surinaamse, Marokkaanse, Turkse, autochtone, Afghaanse en Indonesische gemeenschap samen. Tuinieren, lekker buiten in alle weidsheid van de polder een kop thee drinken en ondertussen weide- en roofvogels en konijnen en hazen observerend, brak elke taalbarrière.” Astrid, tuingroep. 

De Tuinen van Lutkemeer:
  • Biedt (gezamenlijke) tuinen voor de buurt
  • Verbindt mensen en brengt verschillende doelgroepen samen
  • Biedt natuur, ruimte, een wijds uitzicht en rust, even weg uit de drukte van de stad 
  • Draagt bij aan de veiligheid van de omgeving.
  • Biedt ruimte voor educatie ‘voedselbeleid en productie’
  • Heeft een publieksfunctie en laat zien dat het anders kan en zelforganisatie loont
  • Betrekt verschillende doelgroepen
  • Biedt een dagbesteding, recreatie en ontspanning
Bij het initiatief zijn ca. 125 mensen betrokken, waarvan de helft uit de buurt. De Tuinen trekt tuinierders en supporters uit heel Amsterdam. Het slagen van Tuinen van Lutkemeer is geheel te danken aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan en het gedeelde enthousiasme en de toewijding van alle betrokkenen.
Daarnaast kwamen er vele mensen naar de evenementen, veelal uit de buurt. ook oud-buurtbewoners waren veel geziene gasten van de activiteiten.

Is het initiatief op een of andere manier vernieuwend? Zo ja, op welke manier?
In Nieuw-West bestaat nu geen groenproject op deze schaal, waardoor er ook geexperimenteert kan worden met diverse vormen van collectiviteit. Zo zijn er mengvorm van individuele en gezamenlijke tuinen. Uitgangspunt is wel het collectieve dragen van de plek en het beheer. 

Het succes en het plezier van de Tuinen zit in haar structuur: de volledige zelforganisatie van het initiatief, de gedeelde verantwoordelijkheid voor de Tuinen en het samen van grond af aan opbouwen en onderhouden van iets moois.
De Tuinen van Lutkemeer is volledig zelf georganiseerd zonder steun van de overheid (noch financieel, noch voorwaardenscheppend). 
Uit ons eerste (proef)jaar blijkt dat er in deze buurt een enorme behoefte is aan tuinen.

We zijn er in geslaagd om in een onveilige achteraf liggende straat zonder sociale cohesie succesvol een gezamenlijk en sociaal project op te zetten voor jong en oud.

Beschrijf op welke manier de straat inspirerend is voor anderen?
Ondanks weinig middelen kun je met vereende krachten veel bereiken. 

De Tuinen van Lutkemeer is een plek voor iedereen met ruimte voor initiatieven.Voor opbouw en beheer van de tuinen is er tweewekelijks tuingroep-overleg. Nieuwe deelnemers konden zich aansluiten en nieuwe initiatieven werden hier geïntroduceerd. Een supportgroep onderhield en bouwde in samenwerking met de tuingroep de voorzieningen, organiseerde de publieksevenementen, voorlichting en de financien. 

De Tuinen zijn tot stand gekomen op basis van vrijwillige bijdragen van de deelnemers en supporters (ook in natura door schenking van zaden, bomen, scheppen, hout, kruiwagens, e.a.) en op basis van donaties en fondsenwerving. 

Wij hebben steun gekregenvan vele mensen en organisaties zoals Eigenwijks, Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp, Voedsel Anders, IVN en Aseed. 

Na de vernieling van de Tuinen in september is er veel tijd gaan zitten in het vinden van nieuwe energie voor de doorstart van de Tuinen volgend voorjaar. Tegelijkertijd is de saamhorigheid flink gegroeid en animo voor de Tuinen van Lutkemeer 2020 enorm toegenomen.


Reacties

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Hanneke | 30 oktober 2019 07:37

Topactie, helaas overschaduwd door dreiging vanuit SADC en Stadsdeel NieuwWest die dit gebied vol willen storten met beton. Ongelooflijk maar waar helaas. En dat in een tijd waarin groen en gezonde stadslandbouwgrond zó kostbaar aan het worden is. Hulde voor hen die dit gebied blijven bewaken en koesteren om het te bewaren voor generaties na ons🍀

Reageren


K. | 30 oktober 2019 12:54

Een heel bijzonder project! Door Wageningen Universiteit is onderzoek gedaan naar de huidige waarden van de Lutkemeerpolder op basis van literatuuronderzoek en veldobservaties. Het onderzoek doet ook aanbevelingen om de bestaande waarden verder te versterken. Het gaat om waarden voor landbouw, waarden voor natuur en de multifunctionele waarden recreatie, zorg en onderwijs. Bos, E. et al. (2019) ‘Discovering the values of the Lutkemeerpolder’ Wageningen, WUR, June 2019.

Reageren


Marijke | 1 november 2019 00:46

De laatste vruchtbare landbouwgrond in Amsterdam wordt door het Gemeentebestuur verwoest uit geldbejag! Daarbij worden keer op keer gemaakte beloftes gebroken en regels overtreden. De biologische boerderij De Boterbloem wordt onnodig ontmanteld waarbij op mensonterende wijze wordt omgegaan met de bewoners. Steun Behoud Lutkemeer!

Reageren


Claudia | 1 november 2019 23:07

Super. Ik was helemaal onder de indruk van de Marrokaanse opa's. Ze legden de groentebedden op een andere manier aan, met een soort dammetje eromheen. En wat hebben ze voor een oogst ervan af gehaald! We kunnen echt van elkaar veel tuiniertechnieken afkijken. Dank het open karakter van de tuinen...voor iedereen, geen heggen of hekken eromheen...werkt dat perfect. Ik stem op dit initiatief!

Reageren


Marieke | 30 oktober 2019 08:57

Het Groen Gemaal in het Sarphatipark staat elke vierkante meter achter dit geweldige project!

Reageren


Robert | 31 oktober 2019 23:07

Jullie verdienen het om te winnen

Reageren


Kees | 30 oktober 2019 12:40

Ook wij op Zeeburgereiland zouden willen dat er zo'n mooie vruchtbare polder met volkstuinen bij ons in de buurt lag, helaas zijn die zeldzaam (en de grond waarmee IJburg en omgeving is opgespoten naadje...)

Reageren


Katrien | 31 oktober 2019 23:32

Wat is er mooier, beter, gezonder, belangrijker, onmisbaarder, leuker, milieuvriendelijker, natúúrlijker dan de Etnastraat waar de Lutkemeerpolder moet blijven! Katrien

Reageren


Thea | 1 november 2019 06:22

E moet gewoon groen in de buurt blijven.
Zoveel mogelijk flora en fauna onze Kleindochter vindt het heerlijk tussen het gras naar bloemetjes en beestjes zoeken, niet om ze te plukken ofte pakken maar gewoon om te bekijken.
Er is al genoeg Infudtrie, dus waarom ook op ons laatste stukje groen

Reageren


Line | 1 november 2019 11:18

Onvervangbaar; duurzaam gebruik; cultureel erfgoed; een broodnodige groene oase tussen stad, snelweg en Schiphol met een belangrijke sociale functie.

Reageren


Rutger | 1 november 2019 11:59

Geweldig initiatief. Echt schandalig als dit volgebouwd gaat worden met zo een afschuwelijk distributiecentrum. Zoiets verwacht je toch niet van een GroenLinks college.. Ik hoop dat het gezond verstand overwint en het groen behouden blijft in de vorm van De Tuinen van Lutkemeer!

Reageren


Naomi | 1 november 2019 05:08

Lutkemeer moet blijven!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Reageren


Annelies | 1 november 2019 09:20

Dit is onvervangbare onvervuilde grond. Bezint eer ge begint met bouwen! Geld kan je niet eten.

Reageren


Ines | 1 november 2019 09:38

Uniek gebied in Amsterdam! Zou door meer Amsterdammers ontdekt moeten worden.

Reageren


Jacques | 1 november 2019 09:50

Hoe is het mogelijk dat in deze tijden, waarin het bewustzijn groeit dat de leefwereld van mens en natuur beschermd moet worden tegen blinde expansie door economische belangen, dit gebied ook al opgeofferd moet worden. Niemand die het werkelijk begrijpt, tenzij we aannemen dat wat enkelen willen de belangen van velen overstijgt. Wat betekent 'democratisch' dan nog ...

Reageren


Sylvia | 1 november 2019 14:36

Dit gebied mag niet ook worden vernield! Wat een idee om in deze tijd van stikstof problemen zo'n mooi gebied te gaan bebouwen vanwege economische belangen, terwijl er nog zoveel braak liggend terrein is in de buurt om op te bouwen. De Lutkemeerpolder is een uniek stukje binnen Amsterdam en moet behouden blijven.

Reageren


johanna | 1 november 2019 11:43

Afgelopen dinsdag 29-10 artikel in NRC: Oproep tot terugdringen groei 'distributiedozen'. Hoe actueel zijn De Tuinen van Lutkemeer!?

Reageren


Marianna | 2 november 2019 15:02

Kan niet genoeg liken. Kan niet genoeg protesteren. Kan niet begrijpen waarom het weg moet. Geen argument te vinden om kostbare landbouwgrond te vernietigen. waarom? waarom moet dit laatste stukje weg? De boterbloem moet blijven.

Reageren


josje | 31 oktober 2019 13:12

we geven niet op en gaan gewoon verder met Groen voor de hele stad

Reageren


Heidi | 31 oktober 2019 16:39

BEHOUD LUTKEMEER!! En voor de rest sluit ik mij aan bij het verhaal van boerin Alies en andere reacties.

Reageren


Bea | 1 november 2019 11:55

een mooie en behoudens waardige plek ! Schaam je bestuur van Amsterdam

Reageren


robin | 2 november 2019 10:17

Beste burgemeester
Gezien dat u vroeger hard maakte voor het behoud van groen (u komt uit groen partij) kom eens langs om te kijken hoeveel energie de mensen in stoppen om de stukje groen (biologische aker te behouden)
Der zijn genoeg plekken om asfalt te leggen en genoeg loodsen staan leeg
Doe AUB iets voor behoud van dit stukje groen
En de mensen die in de stadsdeel zitten hebben geen benul van hoe belangrijk dit betekend voor ons en Amsterdam .

Reageren


Yvonne | 3 november 2019 14:26

Ik ben dankbaar dat ik in 2012 een klein half jaar kon meedraaien bij de Boterbloem en te ervaren hoe zwaar de arbeid eigenlijk is die Alies, Erik en Trijntje verrichtten, en tegelijkertijd hoe prachtig en heerlijk. Het afbreken van deze plek is waanzin. We hebben geen groter Schiphol nodig of een groter industrieterrein. We hebben gezond voedsel nodig en schonere lucht. Maar ondanks klimaatmarsen, grootse protesten op de Dam en gejuich voor Greta, verdwijnt dit stukje gezond milieu. Waanzin!

Reageren


Har | 1 november 2019 11:34

Ik voel me veilig in de Tuinen van Lutkemeer.

Reageren


camille | 2 november 2019 10:17

Gemeente Amsterdam , we kunnen nog de Lutkemeer reden!

Reageren


Tim | 2 november 2019 10:41

Fantastisch! Hier hebben we meer van nodig. De duurzame voedselketen van de toekomst gebruikt land dat dichtbij de consument is, niet enorme distributie centra!

Reageren


Nancy | 3 november 2019 14:19

Inderdaad, wat een 'straat'. Hoe kan het, dat de gemeente de mond vol heeft over het belang van stadslandbouw en tegelijkertijd een prachtig oud stuk biologische landbouwgrond onder zand stort voor bedrijventerreinen? Ik snap niet dat het zó onwrikbaar is.

Reageren


Chr | 4 november 2019 00:37

Het verwoesten van het laatste stukje kleipoldergrond binnen Amsterdam zou een eeuwige schande zijn! (Hoeveel er daar de afgelopen 700 jaar ook vergraven is). En dan is het ook nog in gebruik zijnde landbouwgrond!
Om van de natuurwaarde daar in dat hoekje nog te zwijgen...

Reageren


B. | 2 november 2019 13:28

Laat de Lutkemeer lekker groen blijven. Stop het volbouwen van open plekken!

Reageren


Sas | 3 november 2019 23:13

De Lutkemeer moet groen blijven !!!!!!!!

Reageren


Debora | 4 november 2019 09:38

Bijzondere polder waar alles al aanwezig is om mensen bewust te maken hoe een leefomgeving in balans er uit ziet en wat er nodig is om circulaire en natuurinclusief te denken, te handelen en kennis te halen bij bevlogen initiatiefnemers.

Reageren


Gijs | 4 november 2019 12:40

Laat Groen Links Groen en Links zijn.

Reageren


Lenneke | 4 november 2019 16:46

Bewaar de poldertuin, dit groene stukje Amsterdam.

Reageren


kees | 4 november 2019 19:58

GroenLinks dodelijk voor de luttikemeer

Reageren


willeke | 4 november 2019 20:02

Gemeente Amsterdam, ik zal geen namen noemen !
Houd meer van corruptie en het grote geld, dan van voedsel en goede grond en het gezamenlijk belang van hun bewoners. Heb er geen woorden voor. Echt vreselijk.

Reageren


Asha | 4 november 2019 22:34

geweldig initiatief. zou zo zonde zijn als hier een bedrijventerrein komt. terwijl elders voldoende terreinen te huur zijn; willen ze dit prachtige gebied slopen. dit gebied moeten we behouden. frisse lucht en heel veel tuinier plezier.

Reageren


Jens | 5 november 2019 10:16

Ik hoop dat we de gemeente zo dwingen om de waarde van de Lutkemeerpolder eindelijk te zien: plek voor lokale voedselproductie, goed voor biodiversiteit, en buffer voor de klimaatcrisis.

Reclaim the commons. En behoud Lutkemeer.

Reageren


Mark | 5 november 2019 10:42

Dit is een top project. Gerund door topmensen. Met het ontkennen van het bestaansrecht van de Biopolder Lutkemeer tornt Groenlinks Amsterdam aan haar eigen bestaansrecht. Behoud Lutkemeer is de moeite van een legendarisch en epische strijd waard. Een stem op de tuinen van Lutkemeer is een stem op een Amsterdam dat vooruit gaat en niet achteruit..

Reageren


Richard | 5 november 2019 13:49

De Lutkemeer is als vrije ruimte en voor de voedselstategie korte ketens een belangrijke pijler in de snelle geldgedreven stad Amsterdam. We willen geen kille stad, dus koester de rafelranden. Deze ontwapenende energie blijft vechten tegen de papieren tijgers.

Reageren


natasja | 4 november 2019 23:08

Ik was bij het Oogstfeest. Wat een mooie dag met een groep geweldige mensen. Dit was de dag voordat de bulldozers de moestuintjes en de zonnebloemen kwamen vernielen. Onbegrijpelijk. Ik hoop dat jullie winnen.

Reageren


Dilek | 4 november 2019 23:13

Zo zonde als hier een bedrijventerrein komt. Dit is het laatste vruchtbare landbouwgrond in Amsterdam..

Reageren


Meeuwis | 4 november 2019 23:16

Mooi voorstel. Van Groen Links verwacht je niet dat ze groen links laten liggen. Hoop dat het de ogen opent!

Reageren


Anne | 5 november 2019 01:50

Deze gezonde landbouwgrond is voor de wijk maar ook voor de hele stad belangrijk. Ik kom er vaak naar toe vanuit de binnenstad. Het is een van de longen van de stad. Echt belangrijk voor de voedselvoorziening van de toekomst. De mensen die hier samen vechten voor het behoud en er samen groenten verbouwen verdienen alle steun.

Reageren


EK | 5 november 2019 09:09

Een mooi project dat breed gedragen wordt door de gemeenschap , veel biodiversiteit , sociale verbinding en levensvreugde schenkt !
Kortom meer dan waard om dit te koesteren!

Reageren


Marius W. | 5 november 2019 17:06

Tijd dat de bestuurders van Amsterdam zich realiseren dat men geld en beton niet kan eten en niet in kan ademen, dat in tijden van meer abrupte regenval grond die regenwater opneemt moet worden gekoesterd, en dat een stadsbestuur er dient te zijn voor alle bewoners van de stad, niet alleen voor hen die op de juiste borrels in het juiste jargon praten. Behoud van de Lutkemeer zou een mooi eerste stapje zijn naar een menselijker bestuur.

Reageren


Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteAnnuleren